Share To Facebook Share To Twitter
MItsubIshi 菱利 1.3 7.5呎 框式貨車 (2018.01) 4WD or 2WD
MItsubIshi 菱利 1.3 7.5呎 框式貨車 (2018.01) 4WD or 2WD
MItsubIshi 菱利 1.3 7.5呎 框式貨車 (2018.01) 4WD or 2WD

MItsubIshi 菱利 1.3 7.5呎 框式貨車 (2018.01) 4WD or 2WD

產品描述

 • 1~2天 NT$ 1,600
 • 3~6天 NT$ 1,400
 • 7~20天 NT$ 1,200
 • 21~29天 NT$ 1,000
 • 保險(每天每車 400)

1300C.C 汽油框式手排小貨車
最大馬力:87ps/6250rpm 
車斗內尺寸(公分):230*150 
載重:0.765噸  

單價 : NT 0元